PAYLAŞ

İstanbul camilerinin minarelerine bakıldığında minare sayılarının değişik olduğu gözlemlenir. Bunun sebebi caminin ‘selatin’ -yani sultan ve ailesine ait olup olmadığı- cami olup olmasıyla ilgilidir. Selatin camiler bizzat sultan ve ailesi tarafından yaptırıldığı için minare sayısı birden fazladır ve bu bir bakıma işarettir.

İstanbul camileri içinde minaresi en fazla olan cami Sultanahmet Cami’dir. Tam altı(6) tane minaresi bulunur. Ana mekânın dört köşesindeki minareler üçer şerefeli, avlu girişindeki daha kısa olan minareler ikişer şerefeli olarak yapılmıştır. Altı minare imanın şartlarını, minarelerdeki on altı şerefe ise Sultan I. Ahmed’in 16. Osmanlı padişahı* olduğunu temsil etmektedir.

Süleymaniye Cami, dört minareyle ikinci sırada yer alır. Camiye bitişik iki minarenin dörder şerefesi, diğer minarelerin ikişer şerefesi bulunur. Şerefe sayısı toplamda on(10) şerefesi vardır ki, bu Sultan Süleyman’ın Osman Bey’den sonra onuncu Osmanlı Padişahı olduğunu simgeler.

Günümüzde müzeye dönüştürülen Ayasofya Müzesi geçmişte(1932’ye kadar) cami olarak kullanılmıştır. Ve dört minaresi bulunmaktadır.  İlk minare fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmıştır. İkinci minare II. Bayezıd zamanında yapılmıştır. Son iki minareyi Mimar Sinan(Sultan II. Selim ve Sultan III.Murad zamanlarında) yapmıştır.

Yukarıdaki camilerin dışındaki selatin camiler (Eminönü Yeni Cami, Fatih Cami, Yavuz Selim Cami, Üsküdar Mihrimah Cami, Şehzade Cami, Beyazıd Cami) ikişer minareye sahiptir.

*Sultan Ahmed, normalde 14. Osmanlı padişahıdır. Ancak Fetret Devri’ndeki Emir Süleyman ve Musa Çelebi de eklendiğinde Sultan Ahmed 16. Padişah olur.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here